Gebruiksvoorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid

De Evangelische kerk Kortrijk (EKK) verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de wettelijke eisen. Dit privacybeleid geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website www.ekkortrijk.be. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening leggen we met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De EKK kan via haar websites persoonlijke gegevens verzamelen voor het toezenden van informatie en uitnodigingen rond activiteiten en evenementen.

Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Webstatistieken

De EKK kan gebruik maken van cookies op de website. Ook wordt het verkeer op onze website(s) in kaart gebracht. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur verbeterd kan worden. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd. Indien er gebruikgemaakt wordt van embedded content gelden de privacyinstellingen van de desbetreffende aanbieder.

Beveiliging gegevens

De EKK maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de website www.ekkortrijk.be is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. EKK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Eigendomsrechten

Het auteursrecht op de website www.ekkortrijk.be berust bij EKK. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door EKK.